top of page

Het Groot Arsenaal 

Waar historische authenticiteit en moderne luxe elkaar kussen

Misschien wel logisch voor een gebouw dat uit 1764 dateert en omgetoverd was tot een militair complex. Het was eenvoudig geweest om de grond te gebruiken en een modern pand op te bouwen. Toch hebben we bewust gekozen om de oude kenmerken van dit gebouw te accentueren en te gebrui­ken.

 

Zo ademt het een en al historie uit en brengt het die kenmerkende sfeer die zoveel evene­menten gewoonweg nodig hebben. Natuurlijk zijn we van alIe moderne gemak­ ken voorzien, zoals lift, goede toegangs we­gen, een eigen parkeerterreinen uitzicht op die typische oud-Bergse elementen zoals het Hamplein, waar eens de handel schepen uit Engeland aanlegden. Ook de omgeving kent momenteel een her­ geboorte, waarbij een deel nieuwbouw nadrukkelijk teruggrijpt naar de geschiede­nis van Bergen op Zoom. Het draagt bij aan de beleving en de entou­rage van Het Groot Arsenaal.

Alhoewel de twaalf zalen, verdeeld overdrie verdiepingen, daar ook een grote duit in het zakje doen. Modeshows, tentoonstellingen en zakelijke bijeenkomsten gingen u al voor. Daarbij laat het pand zich In allerlei grotere of kleinere onderdelen opdelen, opdat er altijd wel een passende oplossing is voor uw vraag of situ­atie. Zoals gezegd, laten de toegangswegen hier ook de grotere vrachtwagens toe en bieden onze terreinen de mogelijkheid om uw evenement of semipermanente huisvesting ook buiten ons pand voort te zetten, wel­ licht met de toevoeging van tenten en ande­re behuizingen.

Deze locatie is beslist een parel en de moei­te van uw bezoek waard, dus wat let u om een afspraak met ons te maken?

Screen Shot 2021-07-13 at 16.43.36.png
Het Groot Arsenaal

Bruiloft

Maak nu jullie speciale dag compleet met een van onze schitterende locaties!

Feesten & Partijen

Zin in een feestje? Kom het samen met ons vieren op een van onze unieke locaties!

Condoleance & aula dienst

 Ons team staat voor u klaar en neemt u zorgen uit handen terwijl u afscheid neemt van uw dierbaren.

Meetings

Faciliteer uw meetings in een van onze unieke locaties!

Congressen

Laat uw netwerk groeien met een congress op een van onze locaties!

download (4).jpeg

De Stoelemat

Onze troef voor grote en grootse evenemen­ten heet De Stoelemat. We zijn heel gemak­kelijk te vinden, immers tegenover ons pand staat de enige nog overgebleven histo­rische stadspoort. 

 

Ons complex heeft multifunctionaliteit in hoofdletters geschreven. Met twee foyers: een bovenzaal; een balkon inclusief galerij en een grote concertzaal biedt dit gebouw alles wat u nodig heeft om uw bijeenkomst, feest of zakelijk evenement tot een succes te maken. Even zo snel laat de grote ruimte zich verdelen in meerdere kleinere om een multidisciplinaire dag mogelijk te maken.

De grote zaal beschikt over een podium van maar liefst 200 m2,  zodat de meest professi­onele koren, orkesten en theatergezel­ schappen gemakkelijk hun plekje vinden. Met zowel vaste als wel mobiele tappunten zal de indeling nooit een probleem vormen. Daarbij kunnen we vanuit elke foyer voorde benodigde catering zorgen, zodat uw gas­ ten niets te kort komen.

Hadden we al verteld dat professionele geluid-en lichtinstallaties ruimschoots aan­wezig zijn en dat onze tribunes In welhaast elke opstelling zijn in te delen? Daarbij kunt u tot wel 2.500 bezoekers bergen in onze evenementen zaal.

 

Al veel evenementen gingen u voor Theatershows, carnavalsevenementen (In Bergen op Zoom Vastenavond genoemd), concerten, zakelijke beurzen, internationa­le danswedstrijden, zelfs een mega kleedlo­kaal ten faveure van de wielerronde van Nederland, alles hebben we al meege­maakt.

Het is met name onze flexibiliteit die al dit soort evenementen mogelijk maakt. We zul­len dan ook geen enkel probleem hebben om in samenspraak de perfecte formule voor uw evenement te vinden.

Het is niet voor niets dat we al zoveel ver­schillende bijzondere dagen hebben mogen meemaken. Op onze site en via onze social media kunt u op het gemakje browsen en de beleving van die speciale momenten nog eens terug halen.

Dus ga naar uw locatie.com en kijk op je gemak rond. We kunnen u voorspellen dat dan het moment Is om contact met ons op te nemen.

Kom persoonlijk eens kijken en laat uw ver­ rassen door de XXXL factor van evenemen­ten zaal De Stoelemat.

De Stoelemat

Shows

Geniet van diverse shows in onze grootste evenement locatie!

bruiloft

Maak nu jullie speciale dag compleet met een van onze schitterende locaties!

feesten & partijen

Zin in een feestje? Kom het samen met ons vieren op een van onze unieke locaties!

Condoleance & aula dienst

 Ons team staat voor u klaar en neemt u zorgen uit handen terwijl u afscheid neemt van uw dierbaren.

Congressen

Laat uw netwerk groeien met een congress op een van onze locaties!

Theater Den Enghel 

Met verschillen­de zalen, een speciale Herenkamer en een gezellige foyer biedt deze voormalige bioscoop alles wat u zich maar kunt wen­ sen. Elke zaal is voorzien van een eigen bar, maarde zalen zijn ook aan elkaar te koppe­len zodat u meerdan afdoende ruimte heeft voor uw gezelschap en gasten.

 

Natuurlijk Is ook deze locatie, zoals elk van onze locaties, voorzien van alle gemakken, zoals geluid- en licht installaties , presenta­tie mogelijkheden en ruim voorzien van wifi connectiviteit.

 

Diverse theatergezelschappen en koren heb­ ben hier al hun onderdak gevonden, maar ook het Bergs Cultuur Festival heeft in Den Enghel het kloppend hart gevonden. Niet gek natuurlijk als je je midden in het centrum van Bergen op Zoom bevindt en de Bourgondische in borst van de stad met elke    

teug kunt inademen. Bij welhaast elk groot evenement is Den Enghel wel betrokken of heeft haar deuren open staan. De toegankelijkheid en de herkenbaarheid zorgen er voor dat iedereen je in de juiste richting kan sturen als je naar Den Enghel moet.

 

Wist u trouwens, dat met het oude stadhuis van Bergen aan de overkant van het markt­ plein en de Gertrudis kerk aan de rechter­ kantvan het plein, Den Enghel de uitgelezen locatie vormt om uw huwelijksstart met een geweldig feest compleet te maken? Veel mensen zijn u al voorgegaan.

Voor recepties of bedrijfsuitjes vormt Den Enghel een prima start locatie.

Maar ook voordrachten, presentaties of zakelijke bij­ eenkomsten vinden in de veelzijdigheid van Den Enghel een prachtige locatie, gecombi­neerd met de verlokkelijke entourage die deze Bourgondische stad u biedt. Ook condoleances en uitvaarten/aula diensten beho­ren tot de mogelijkheden.

 

 

 

denenghel2.jpeg
Theater Den Enghel
het-spiritum-jeneverproeflokaal.jpeg

Het Spiritum 

Het waren de heren officieren die hier hun derrières neervlijden op de porseleinen pot­ten: hier was immers de voormalige offi­cierslatrine gevestigd. Tegenwoordig is er geen vleugje meer te bespeuren van dit onwelriekende verleden, maar biedt dit gebouw ruimte aan een gezellig Vlaamse taveerne.

 

Menig boek presentatie en bespre­king hebben hier al plaatsgevonden. Maar ook de nodige familie en bedrijfsfeestjes proefden hier van de gezelligheid.

 

Het mooie van het Spiritum Is, dat het ook gevestigd is aan de eigen parkeerplaats met ruimtevoor meer dan 250 auto's. Met open­ slaande deuren kan ook dit gedeelte van het terrein bij uw feest betrokken worden, wellicht opgesierd dooreen paar fraaie pagode tenten? In samenspraak kunnen we uw feestje uitbouwen van het simpel ''op café gaan", zoals onze zuiderburen zeggen, tot de meest luxe feesten met uitgebreide cate­ring. Graag gaan we met u in gesprek over de mogelijkheden.

 

Deze locatie is bij uitstek geschikt om uw vergaderingen te houden. Met ruimte voor 100 personen kunnen we alles, van een intieme vergadering tot de grotere bijeenkomsten, bedienen. En wie wil er nu na een zware vergadering niet even genieten van eenversnapering aan de gezellige bar?

Met de nabijheid van het Groot Arsenaal, en een in aanbouw zijn de extra locatie op dit grote terrein, zijn de mogelijkheden legio. Stijlvol en grootschalig, maar ook klein en intiem; In dit gedeelte van Bergen op Zoom, dat gelegen is in het oude havengebied, kunnen wij u alles bieden wat uw onderneming of evenement tot een groot succes kan maken.

Voor al onze locaties geldt dat professiona­liteit hoog in ons vaandel staat. Conform de samen met u opgestelde wen­sen en eisen, bieden wij kwaliteit en een uit­ gebreid pallet aan diensten, zodat u zich maar op een ding hoeft te richten: een gezellig samenzijn met uw gasten en genieten van uw evenement of feest.

Het Spiritum

Shows

Geniet van diverse shows in ons klein kunst theater!

bruiloft

Maak nu jullie speciale dag compleet met een van onze schitterende locaties!

feesten & partijen

Zin in een feestje? Kom het samen met ons vieren op een van onze unieke locaties!

Condoleance & aula dienst

 Ons team staat voor u klaar en neemt u zorgen uit handen terwijl u afscheid neemt van uw dierbaren.

Meetings

Faciliteer uw meetings in een van onze unieke locaties!

Jenever proeverij

Verwen uw zelf met een heerlijke Jenever proeverij in het historische Spiritum

Boek bespreking

Promoot je nieuwste boek met een boek bespreking op deze locatie!

feesten & partijen

Zin in een feestje? Kom het samen met ons vieren op een van onze unieke locaties!

Meetings

Faciliteer uw meetings in een van onze unieke locaties!

Condoleance & aula dienst

 Ons team staat voor u klaar en neemt u zorgen uit handen terwijl u afscheid neemt van uw dierbaren.

bottom of page